Kadın işçiler gebelik durumunda doğum olmadan 8 hafta önce ve doğumdan sonra 8 hafta analık yani gebelik izni kullanabilir. Ancak yasaya göre bebeğin yetiştirilmesi için tanınan izin hakkı bununla sınırlı değildir. 2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre kadınlara doğum sonrası çeşitli izin hakları verilmektedir. (08.11.2016 tarih ve 29882 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Analık İzni