İş insanı Murat Ülker ile Yeni Şafak yazarının ‘Rothschild’ polemiği

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi, Godiva Chocolatier Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde 16 Temmuz’da “Zenginin malı, züğürdün komplosudur!” başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Ülker, “Ne kadar kolay olurdu, komplo teorileri ile tarihin akışını izah etmek! Ama ne yazık ki kabil değildir” diyerek Karar gazetesi yazarı Murat Karaalioğlu’nun “Komplo, iddia, esrar perdesi” başlıklı yazısına ithafta bulundu. Komplo teorilerinden bahsedilen yazının büyük bölümüne kendi yazısında yer veren Ülker, “Görünüşe göre beceriksizliğimiz en büyük etken olmuş. Ama biliyorsunuz, uluslararası ilişkiler bir nevi “orman kanununa” dayalıdır. Tarih bu acımasızlığa şahittir. Tüm bunlar sahnelenirken de bazıları mesela silah tacirleri, bankerler bundan vahşice nasiplenmişlerdir” dedi.

“BU KADAR SOSYAL MEDYA TROLÜ VARKEN BOŞLUKLAR KOLAYLIKLA DOLDURULUR”

Ardından global araştırma şirketi Ipsos’un 37 ülkede yaptığı “Yanılma Endeksi” araştırmasında Türkiye’nin Tayland ve Meksika’nın ardından 3. sırada yer aldığını hatırlatan Ülker, şöyle devam etti:
“Bizden sonra ise Malezya ve Brezilya geliyor. İşte komplo; bu zavallı dört ülke halkları diğer sömürgen ülkelerin propagandası ile aşağılık duygusuna ve çaresizliğe garkolmuş durumdalar…. Komplo teorilerine olan inancın ülkeden ülkeye değiştiğini araştırmacılar saptamışlar. Bunun nedeni ülke kültürleri, medya manipülasyonunun yaygınlığı, güncel siyasi ortam, ülke tarihi ve iktidarlara duyulan güven olabilirmiş. Genellikle tüm dünyada olduğu gibi bizde de bu teoriler bir örgütün gizli bir plan yaparak belirli bir amaç için faaliyet gösterdiği varsayımına dayanır. Bunlarla ilgili hiçbir somut kanıt yoktur. Sadece bazı bilgi ve hayal gücü çalıştırılarak varsayımı destekleyecek şekilde hele bu kadar sosyal medya trolü varken boşluklar kolaylıkla doldurulur.”

“KÜRESEL ELİTLER”

11 Eylül ve Bill Gates’le ilgili komplo teorilerine değinen Ülker, “Tabii ki özellikle zenginler komplo teorilerinden paylarına düşeni fazlasıyla alırlar. Bunlara şimdilerde dünyayı yöneten “küresel elitler” deniyor. Bu küresel elitler gizli toplantılar ve faaliyetler yoluyla dünyayı yönetiyorlar. Bu zenginlerin öncüleriyse küresel bankacılığın yani neo liberal kapitalist düzenin ilk temsilcileri olan, haklarında yüzlerce efsane üretilen Rotschild Ailesi” ifadelerini kullandı.

“ROTSCHILD AİLESİNİN HEDEFİ HIZLI ŞEKİLDE SERVET SAHİBİ OLMAK…”

Ülker, Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu ve Prof. Dr. Sezai Balcı’nın “Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu” kitabına değinerek Osmanlı belgelerinde Rothschild Ailesi’ne dair yazılanları anlattı. Ülker, yazısında “Rothschild ailesinin hedefi; hızlı şekilde servet sahibi olmak, bu serveti aile içinde dağıtmak ve harcamak; şeran ve ruhen Yahudi olarak kalmak….Rothschildlerin Osmanlı devleti ile ilk teması Yunan Devletinin kuruluşu ve Yunanistan tarafından ödenecek olan tazminat ile ilgilidir. Yunanistan Osmanlıya ödeyeceği tazminatı %5 faizle Rothschildlerden borç almış. O dönemde mali açıdan zor yıllar yaşayan Osmanlı devleti daha öncesinden aldığı borçları ödeyememiş ve bu tazminatın mahsubu gündeme gelmiş” ifadelerine yer verdi.

“TEMEL VARSAYIMLAR EFSANELERE DAYANIYOR”

Niall Ferguson’un hayattaki Rothschild ailesinin üyeleri ile görüşmelerin yer aldığı “Rothschild Hanedanı” adlı araştırması ile Prof. Dr. Vahdettin Engin’in “İkinci Abdülhamid ile Siyonist lider Dr. Theodore Herzl arasında geçen “Filistin’de Yahudi vatanı” görüşmelerinin gizli kalmış belgelerine dayanan” “Pazarlık” isimli kitabından da söz eden Murat Ülker, kitaplardaki temel varsayımların Rothschild ailesine yönelik birtakım efsanelere dayandığını söyledi. Murat Ülker, şöyle devam etti:
“İlk kitapta Rothschildlerin Yahudilere yardım yapmak, siyonizmi yaymak için Osmanlı’yı borçlu duruma düşürmek ve kandırmak yoluyla bir İsrail devletinin kurulmasına yol açtığı; ikinci kitapta da 2. Abdülhamid’in Yahudi devletinin kurulmasına izin verilmediği için Rothschildlerin de içinde olduğu bir oyunla tahtan indirildiği. Oysa iki kitaptaki kanıtlar da bu sonuçlara varmak için yeterli kanıtlar içermiyor. Harvard’lı araştırmacı Niall Ferguson’ın kitabında ise bankacı, küresel finans sisteminin kurucusu Rothschild ailesinin hayatında öncelik “para”. Sonra da zenginliğin getirdiği sorunlarla mücadele ediyorlar. Yahudilere de, ezildiklerinden dolayı dindaşlık duygusuyla yardım ediyorlar ama hepsi o. Osmanlı’nın yeri hayatlarında ana özne değil, diğer ülkeler kadar da yer kaplamıyor ve diğer ülkeler nasıl davrandılarsa Osmanlı’ya da öyle davranıyorlar.

Ferguson’un kitabında Rothschild ailesiyle ilgili akıl almaz iddialardan bazıları şöyle: İngiltere Kraliyet Ailesi’nin yönettiği para karteli üyeleri, siyonizmi destklemelerinin nedeni Uzakdoğu’daki zengin doğal kaynaklara kalıcı ve güvenli bir erişimine sahip olmak, Başkan Lincoln’ü savaş sonrası politikalarıyla aile emtialarına zarar vereceği için öldürtmek, Sovyet Birliği’nin yayılmasına engel olmak için Hitler’i desteklemek, Katolik kilisesi ile içli dışlı olmak, geleneksel mafya ve CIA ile hareket etmek, Nazi taraftarı Vatican Bank ile kenetlenmek, Illuminati masonluğunu okültizmiyle kirlenmek, Yahudi karşıtlığı için Hitler’i desteklemek, İngiltere ve ABD Merkez bankalarını kontrol etmek.

“Neden Rothschild ailesi hakkındaki kitapların sadece çok küçük bölümü ciddi arşiv araştırmalarına dayalıdır?”

“Kısmen yazarların herkesin ilgisine mazhar olmuş zengin ve başarılı bir aile hakkındaki eski efsane ve anekdotları tekraren hatırlatarak bir şekilde para kazanmayı becerebilmeleri ve kısa süre öncesine kadar ilgili evraka erişimin zor olmasıdır.” diyen Niall Ferguson’un kitabını da okumalı!

Sultan 2. Abdülhamid için ise son olarak şunları söylemeliyim: Ülkede bürokrasi, siyaset ve hatta eğitimi onun zamanında o günün modern dünyasına eşdeğer hale getirme çabaları olduğunu üniversite yıllarımda yaptığım araştırmalarda görmüştüm. Yine bir hatıramı nakledeyim. Lise yıllarımda, bahsi geçtiği şekilde “kızıl sultan” nitelendirmesini kullandığımda, babam beni bundan men ederek uyardı ve şöyle dedi:

Dedenin İstanbul gurbetinde Fatih medresesinde tahsil etmesi ancak 2. Abdülhamid’in bursuyla olabildi!”

YENİ ŞAFAK YAZARINDAN TEPKİ YAZISI
Murat Ülker’in yazısına Yeni Şafak yazarı Selçuk Türkyılmaz tepki gösterdi. Türkyılmaz “Muhafazakâr Murat Ülker niçin Rothschild ailesini yazdı?” başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Hakkında ilk defa 1980’li yılların ortalarından itibaren bir şeyler duymaya başladım. Kasabalarda, yerli “burjuva” çocuklarının farklı siyasî partilerle teşrik-i mesai içinde olmaları alışık olmadığımız bir durum değildi. Fakat aynı anda farklı dinî gruplarla temas kuranlar benim için de yadırgatıcıydı. Din, siyaset dışında da bir araç olarak kullanılıyordu fakat bu, laik-antilaik karşıtlığı içinde pek de fark edilmiyordu. Salt bu hadise bile “komplo” gerçeğinin rahatsız edici olduğunu göstermeye yeterdi. Çünkü komplo, gerçekliğin hakikat aleyhine tezahür etmesinde ciddi rol oynar fakat bu yeni gerçeklik üzerine konuşmak pek de mümkün değildir. Aydınlatılamayan “karanlık” alanlar, hakikatin üstüne koyu bir perde gibi çekilir ve “yeni gerçek” hükmünü icra eder.

Geçmişte olduğu gibi bugün de sağ muhafazakâr cenahtan birçok kimse Batı ile Ortadoğu ve az gelişmiş ülkeler karşılaştırması yapmaktan büyük bir keyif alır. Bu durumu izah etmek için şöyle geriye doğru bakıp “komplo” arayayım dediğimde çok uzağa gitmeye gerek kalmadığını fark ettim. “Başarısız, geri, eğitimsiz ve evinin önü kir pas içindeki Ortadoğu; miskin ve tembel az gelişmiş ülkeler” gibi ifadeler, fazla çaba sarf etmeye gerek olmadığını gösterdi. Bugün, neredeyse, emperyalist Batı ülkeleri de dâhil olmak üzere bütün dünyada tarihin akışını izah etmek için yeni açıklama modelleri rağbet görüyor. On dokuzuncu yüzyılda Batı ülkelerinde burjuvazinin alamet-i farikası millîlikti.

“MUHAFAZAKAR AYDIN-BURJUVA BİRKAÇ KİTAP OKUYUP TARİHİN AKIŞINI AYDINLATABİLECEĞİ İNANCIYLA…”

Sağ muhafazakâr cenahta bir vird-i zeban gibi tekrar edilen oryantalist ifadeleri, aynı çevreden bir aydın burjuvanın millî sıfatı ile uzaktan yakından alakasının olmadığını ispat için kullanması aslında şaşırtıcı bir durumdur. Herhâlde çok sevdikleri bu ifadelerin emperyal çağda medenîleştirme misyonu ile aynı kaynaktan çıktığını biliyorlar. Bilseler iyi olur çünkü bunlar neredeyse bütün dünyada bir utanç vesilesi olarak kabul ediliyor. Muhtemelen bilmedikleri için muhafazakâr aydın-burjuva birkaç kitap okuyarak tarihin akışını aydınlatabileceği inancı ile atılganlık gösteriyor.

Gerçekliği ve tarihin akışını birkaç kitapla ortaya çıkarabileceğine inanan bir kimsenin Doğu-Batı karşıtlığına derinlemesine nüfuz etmesine şaşırmamak gerekir. Fakat onların bu cesaretini izah etmek için epeyce uğraşmak gerekir. Kuşkusuz Trump’ın damadı da yirmi kitap okuyarak aynı cesareti göstermiş, Ortadoğu gerçeğine nüfuz ettiğini zannetmişti. Hâlbuki hiçbir zaman ABD’de bir cemaatin görüşlerini temsil etmekten öteye geçemedi.

“MUHAFAZAKAR TÜRK AYDIN BURJUVASI İÇİN FAZLASIYLA CÜRETKAR BİR TUTUM DEĞİL Mİ?
Hakikatte “zenginin malı züğürdün komplosudur” başlığı, en azından yeni açıklama modellerinden haberdar olmamak anlamına gelir. Fakat “tabii ki özellikle zenginler komplo teorilerinden paylarına düşeni fazlasıyla alırlar” yargısını haberdar olmamakla izah edemeyiz. Bu cümleyi yazan kimse artık açık bir taraftır. Elbette, Rotschild ailesiyle ilgili komplo teorilerini değerden düşürmek için liberal muhafazakâr İskoç akademisyen hararetle kolları sıvayabilir. Fakat bu, muhafazakâr Türk aydın-burjuvası için fazlasıyla cüretkâr bir tutum değil mi? Cüretkârlık bununla sınırlı kalsaydı Batı hayranı müstemleke aydın burjuvası deyip geçebilirdik fakat Doğu-Batı ilişkilerinde realist teorileri ideoloji seviyesinde benimseyen çevrelerin, sıra “Doğu”yla ilgili değerlendirmelere geldiğinde gerçeklikten kopuvermesini izah etmek zordur hatta şaşırtıcıdır. Bu sebeple yazar şu cümlelerde adresi açıkça ifade ederken fazlaca cesur davranmış:

“Genellikle tüm dünyada olduğu gibi bizde de bu teoriler bir örgütün gizli bir plan yaparak belirli bir amaç için faaliyet gösterdiği varsayımına dayanır. Bunlarla ilgili hiçbir somut kanıt yoktur. Sadece bazı bilgi ve hayal gücü çalıştırılarak varsayımı destekleyecek şekilde hele bu kadar sosyal medya trolü varken boşluklar kolaylıkla doldurulur.”

“KEŞKE DAHA ÖNCEDEN DÜŞÜNCELERİNİ BU KADAR AÇIK İFADE ETSELERDİ”

Murat Ülker belki de tartışılmasını istediği için bu yazıyı kaleme aldı. Keşke çok daha önceden düşüncelerini bu kadar açık ifade etselerdi. Eğer öyle olsaydı ticarî rekabet muhakkak farklı şekilde sonuçlanırdı. Keşke şu paragraf daha önceden bilinseydi:

“Niall Ferguson’ın kitabında ise bankacı, küresel finans siteminin kurucusu Rothschild ailesinin hayatında öncelik ‘para’. Sonra da zenginliğin getirdiği sorunlarla mücadele ediyorlar. Yahudilere de, ezildiklerinden dolayı dindaşlık duygusuyla yardım ediyorlar ama hepsi o.”

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx