PTT Kargo, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye’nin en köklü devlet kurumlarından biri olan PTT tarafından, 3 Temmuz 2008 yılında tüm Türkiye’de kargo taşımacılığı hizmeti vermek için kurulmuştur. Kargo taşımacılığında en ucuz hizmeti veren kurumlardamn biridir. PTT Kargo’nun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 adet merkez şube, 2729 adet adet alt şubesi ve 506 adet acentası