Mimarlar Odası Ankara Şubesi duyurdu: İmrahor Millet Bahçesi planları mahkeme tarafından iptal edildi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nde yapılaşmaya yol açacak planın mahkeme tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Lideri Tezcan Candan Karakuş, mahkeme kararına ait şu açıklamayı yaptı:

“İmrahor Vadisi’nin rant ve beton bahçeleri ile alt üst edilmesine yargı dur demiştir. İmrahor Vadisi’nin, Kanal Ankara ve millet bahçesi yoluyla doğallığının ve özgünlüğünün bozularak rantın art bahçesi haline getirilmesini, sermayeye peşkeş çekilmesini kabul etmeyeceğiz. Hukuk kararları uygulanmadan, hukuku devre dışı bırakacak formüllerle vadilerimiz yapılaşmaya açıldı, Ankara’nın nefesi her gün biraz daha kesiliyor. Mahkeme iptal münasebetinde ders vermiştir. Mahkeme, vadideki yapılaşmanın doğal afetler açısından risk taşıdığına, yoğunluk artışının doğal dengeyi alt üst edeceğine de değinmiştir.”

“BU ALANLAR AÇIK YEŞİL SİSTEMİN MODÜLLERİ HALİNE GETİRİLMELİDİR”

Candan Karakuş’un verdiği bilgiye nazaran mahkemenin iptal münasebeti şöyle:

“Dava konusu İmrahor Millet Bahçesinin konumsal olarak kent merkezinin hatta yerleşim alanlarının dışarısında İmrahor Deresi’nin vadi tabanında bir pozisyonda bulunduğu, topografik eşikler sebebiyle ulaşım/erişim imkanlarının kısıtlı olduğu, bununla birlikte alanın kısıtlı olan toplu taşıma ile erişimin yanında yüklü olarak özel oto ile yapılacak ziyaretler için otopark muhtaçlığı ehemmiyet arz ettiği, alanda otopark tahlilinin değerli olacağı ve vadi tabanı özellikli alanda yer üstü otopark yapılması durumunda sert yer alan oluşturulacağı, betonlaşmanın artacağı, yeraltı otopark tahlilinin ise taban suyu yüksekliği sebebiyle sıkıntılı olabileceği, 2023 Başşehir Ankara Nazım İmar Planına nazaran vadi tabanlarının yerleşim baskısı ve kararları dışında ele alınması gereken alanlar olduğu, bu alanların tespit edilip, her türlü sel, su baskını vb. tehlike ve risklere mahal vermeyecek biçimde planlanması, yeni planlama çalışmalarında bu alanların özgünlüklerinin tespit edilerek açık-yeşil alan sisteminin kesimleri haline getirilmesi gerektiği buna nazaran vadi tabanında bulunan dava konusu alanda ‘millet bahçesi’ kullanımının ve içinde yer alacak yapılaşma ögelerinin uzun vadede de bölgeyi bir çekim noktası haline dönüştürerek ağır kullanım talebine maruz kalmasına neden olacağı alanın vadi tabanı niteliği sebebiyle doğal afetler açısından risk taşıdığı, vadi tabanında bulunan derenin taşkın riski durumunda tüm alanların etkileneceği göz önünde bulundurulduğunda dava konusu alanın ve planlama asılları ile plan bütünlüğüne ve hiyerarşisine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nde ‘Kanal Ankara’ olarak pazarlanan, İmrahor Millet Bahçesine ilişkin imar planlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. unsuru uyarınca re’sen onaylanmasına ait Etraf ve Şehircilik Bakanlığı sürecinin iptali için yargıya başvurmuştu.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.