Acil durum, trafik kazası… SGK’dan ücret açıklaması

Özel hastaneler dâhil acil hal kapsamında sunulan tüm tedavi masrafları SGK tarafından karşılanıyor. Acil hal kapsamında bulunan hastalıklar, iş kazası, trafik kazası ve benzeri durumlarda oluşan yaralanma ve travmalar sonucu alınan sağlık hizmetlerinden ilave ücret ve katılım payı alınmıyor. Sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında acil hallerde sunulan sağlık hizmet bedellerinin SGK tarafından ödenebilmesi için acil halin belgelendirilmesi kurumca acil halin kabul edilmesi gerekiyor.

ACİL DURUM KABUL EDİLMEYENLERDEN ÜCRET ALINIYOR

Acil olarak hastaneye başvuran hiç kimseden ücret alınmıyor fakat doktor kontrolü sonrasında acil durum kabul edilmeyenlerden ücret alınıyor. Sağlık Uygulama Tebliği’nin(SUT) katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri ile ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerine ilişkin maddelerine göre; SGK ile sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından sunulan acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden katılım payı ve ilave ücret alınmıyor. Hastane tarafından vatandaşa sunulan acil sağlık hizmetleri dolayısıyla herhangi bir ücret alınması halinde, tedavi gören ve ücret ödeyen kişi bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da CİMER’e şikâyet’te bulunabilir.

TRAFİK KAZASI SAĞLIK GİDERLERİ SGK KAPSAMINDA

Trafik kazaları sonrasında acil hal kapsamında alınan sağlık hizmetleri de ilave ücreti alınmayacak sağlık hizmetleri kapsamında yer alıyor. Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde 25 Şubat 2011’den itibaren üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanıyor.

20’Yİ AŞKIN SAĞLIK HİZMETİNE İLAVE ÜCRET YOK

Ayrıca yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, kanser tedavisi kapsamında radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri, yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler için de hiçbir ilave ücret alınmıyor. Öte yandan enjeksiyon yaptırmak için acil servis ve hastanelere başvurmak acil durum kapsamına girmiyor.
(Fatma Göksu-Sabah)

SGK’dan salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin açıklama

SGK verileriyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de

SGK projeyi duyurdu! 320 euro hibe verilecek

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.